Vass i bakgrunden och Region Blekinges vita logotyp i förgrunden

Lex Maria om hjärtinfarkt

En kvinna i 80-årsåldern remitterades akut från sin vårdcentral till akuten på sjukhuset på grund av kramper och oregelbunden hjärtrytm. Hon blev inlagd för vård, men i omhändertagandet missades att det fanns förändringar på EKG:t (undersökning av hjärtats aktivitet) som talade för hjärtinfarkt. Region Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Kvinnan hade inga bröstsmärtor och hennes hjärtrytm blev snabbt normal. Hennes övriga sjukdomsbild hamnade i fokus och det var först i samband med ett återbesök hos distriktsläkare efter det han hon blivit utskriven som EKG-förändringarna noterades. Hon mådde då bra igen.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?