Solnedgång i Blekinges skärgård med Region Blekinges logotyp i förgrunden

Lex Maria om antibiotikaordination

En patient i 70-årsåldern hade en spridd obotlig cancersjukdom. Patienten fick dessutom en allvarlig infektion och blev ordinerad antibiotika, men missförstånd gjorde att antibiotikabehandlingen blev mycket fördröjd.

Otydligheterna i antibiotikaordinationen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria. Patientens avled i sin cancersjukdom en kort tid efter den aktuella händelsen.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?