Skog i dimma med vatten och Region Blekinges logotyp i förgrunden

Lex Maria om fördröjt omhändertagande

Olika besked till ambulanspersonalen ledde till att en patient med symtom som kunde tala för en propp i hjärnan fick åka onödigt långt, så att omhändertagandet fördröjdes.

En yngre man drabbades i vintras av allvarliga symtom som den tillkallade ambulanspersonalen tolkade som en möjlig propp i hjärnan. Det närmaste sjukhuset hade just då inte möjlighet att göra nödvändig röntgenundersökning, och ambulansen dirigerades därför till ett akutsjukhus i en annan region. I telefonkontakt med det aktuella sjukhuset fick ambulanspersonalen besked om att vända och åka tillbaka till Blekinge, vilket ledde till att omhändertagandet blev kraftigt fördröjt.

Misstanken om en propp kunde senare avskrivas och mannen kunde åka hem helt återställd efter mindre än ett dygn på sjukhus. Region Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg. De olika besked som gavs till ambulanspersonalen och den kommunikation som förekom bedöms ha utgjort en risk för allvarlig vårdskada.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?