Dimma i Blekinges skärgård. Region Blekinges vita logotyp i förgrunden.

Lex Maria om fall på vårdavdelning

Region Blekinge gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria. Orsaken är att man tror att det finns ett samband mellan att en patient föll när denne vistades på en vårdavdelning och en stor muskelblödning som drabbade patienten senare.

Ingen ur vårdpersonalen bevittnade fallet, men det finns uppgifter om att det förekommit. Veckan efter fallet, som patienten delvis tillbringade hemma, utvecklades en blödning. Blödningen orsakade allt större besvär och bidrog till en snabb försämring av patientens hälsotillstånd. Patienten som var svårt sjuk i en allvarlig sjukdom är numera avliden. Händelsen har utretts och anmäls nu till Ivo.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?