Blå flagga med Region Blekinges vita logotyp

Lex Maria om fördröjt omhändertagande

En patient i 80-årsåldern sökte akutmottagningen på Blekingesjukhuset, eftersom han känt sig svag och haft problem med balansen under några dagar. Hjärtundersökningen (EKG:et) visade att patienten hade hjärtförändringar och det togs även blodprover som tydde på hjärtinfarkt. Trots detta dröjde det akuta omhändertagandet. Blekinge anmäler nu det fördröjda omhändertagandet till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Det visade sig senare att patienten hade haft en hjärtinfarkt några dagar innan undersökningen. Han fick behandling och kunde återvända hem efter sin vårdtid på sjukhuset. Det uppstod ingen skada för patienten i det aktuella fallet, men det fanns en risk för allvarlig vårdskada och därför anmäler Region Blekinge det inträffade till Ivo.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?