Blå flagga med Region Blekinges vita logotyp

Lex Maria om uppföljningsmiss

En patient i 70-årsåldern hade två typer av ögonbesvär och man fokuserade då på det mer behandlingskrävande besväret. Under en period gjordes inga kontroller av det andra ögat, vilket gjorde att man missade uppföljningen av det andra besväret.

Region Blekinge har nu utrett händelsen och anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria. Rutinerna har förändrats för att förhindra en upprepning av liknande händelser, vilket också redovisas i anmälan till Ivo.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?