Solnedgång vid vattnet och Region Blekinges vita logotyp i förgrunden.

Lex Maria om operationsduk

I samband med en bukoperation glömdes en operationsduk kvar i såret. Snart efter operationen upptäcktes misstaget och med hjälp av en ny mindre operation kunde operationsduken snabbt tas bort.

Händelsen är utredd och rutinen för kontroll av antalet använda operationsdukar har förändrats. Region Blekinge skickar nu utredningen med förslag på åtgärder till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som en så kallad lex Maria-anmälan.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?