Blå flagga med Region Blekinges vita logotyp.

Lex Maria om lokalbedövning

En patient som genomgick ett ingrepp med lokalbedövning fick direkt efter ingreppet en oväntat kraftig reaktion med oro och muskelpåverkan.

Verksamheten misstänkte först en överkänslighet mot lokalbedövningsmedlet. Patienten hämtade sig ganska snabbt. Det visade sig senare att man av misstag hade använt sig av lokalbedövning som var dubbelt så stark som rutinen föreskriver.

Region Blekinge vidtar nu åtgärder för att skärpa rutinen i samband med genomförande av det aktuella ingreppet och anmäler också händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?