En blå flagga med Region Blekinges vita logotyp

Lex Maria om stroke

Ett litet barn kom till akuten med brådskande symtom. Barnet hade fått påverkan på hjärnan och tecken till förlamning efter en infektion. Det visade sig att barnet hade drabbats av proppar i hjärnan, och därför behövde fortsatt utredning och behandling på universitetssjukhuset i Lund. Region Blekinge anmäler nu händelseförloppet till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Det framgår i anmälan till Ivo att det akuta omhändertagandet av det allvarliga sjukdomstillståndet kunde varit snabbare. Ett snabbare agerande hade möjligen kunnat påverka förloppet. Efter behandling blev barnet av med flera av sina symtom och har fortsatt att återhämta sig.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?