En skog i mörker med solnedgången i bakgrunden och Region Blekinges vita logotyp i förgrunden.

Lex Maria om fallskada

En patient i 70-årsåldern föll och skadade sig på en vårdavdelning. Patienten fick en höftfraktur av fallet och behövde opereras. Region Blekinge anmäler nu fallskadan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Den genomförda utredningen visar att vårdpersonalen har gjort riskbedömning och förebyggande åtgärder enligt de rutiner som finns. Fallet inträffade när det inte fanns någon personal på plats. Utredningen skickas nu som en lex Maria-anmälan till Ivo.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?