Bokskog i solljus med Region Blekinges vita logotyp i förgrunden

Lex Maria om möjligt närmande

En manlig patient la sig i samma säng som en kvinnlig medpatient. Kvinnan hade på grund av sitt medicinska tillstånd inte några möjligheter att tillkalla personal. Det inträffade bedöms ha kunnat utgöra en allvarlig risk för skada. Region Blekinge anmäler därför händelsen enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Mannen var förvirrad och orolig. Vare sig han eller kvinnan kunde i efterhand redogöra för vad som hänt. När patienterna upptäcktes var situationen helt lugn och det fanns inga tecken till oro eller skador.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?