Vass i solnedgång med Region Blekinges vita logotyp i förgrunden

Lex Maria om övervakning

I samband med en övervakning av hjärtrytmen hos en mycket svårt sjuk patient larmade utrustningen om att en elektrod hade lossnat. Övervakningen blev för stunden bristfällig på grund av att det dröjde innan personal kom. Region Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Patienten hann då drabbas av ett hjärtstillestånd. Trots intensiva insatser gick det inte att rädda patientens liv.

Händelsen har utretts och det framkommer att nuvarande form av övervakning har brister. Förslag till åtgärder finns i den lex Maria-anmälan som nu skickas till Ivo. Det är omöjligt att avgöra om ett något snabbare igångsättande av hjärtlungräddning hade kunnat ändra något för just denna svårt sjuka patient.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?