Bild på solnedgång i Blekinge skärgård. Region Blekinges logga i nedersta högra hörnet

Lex Maria om två separata händelser inom psykiatrin

Region Blekinge anmäler två händelser inom psykiatrin till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Under hösten 2018 fick en patient som sökte psykiatriska akutmottagningen med sig narkotikaklassat läkemedel av misstag. Patienten fick inga som helst men. Det inträffade innebar risk för akut överdos och anmäls därför av Region Blekinge till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Under hösten 2018 överklagade en patient ett beslut om tvångsvård. Det tog längre tid än vanligt att behandla överklagandet vilket ledde till att omprövningen fördröjdes. Förvaltningsrätten fastställde tvångsvårdsbeslutet. Region Blekinge anmäler även denna händelse till Ivo enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?