Solnedgång i Blekinge skärgård

Lex Maria om fel läkemedel 

En patient som under 2018 vårdades inom den psykiatriska akutvården behandlades med fel läkemedel och fick biverkningar.

På grund av den bristande läkarkontinuiteten behandlades en patient med fel läkemedel. Patienten fick biverkningar och vårdtiden förlängdes i onödan.

Brister i uppföljning av planeringen förlängde samma patientens tid i slutenvården.

Region Blekinge anmäler nu båda händelserna till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?