Bild på skog med sol som lyser genom träden. Region Blekinges logotyp i vit färg mitt på bilden.

Lex Maria om kvarglömt instrument

Direkt efter en bukoperation upptäckes det att ett instrument glömts kvar i patienten. Efter en ny sövning och mindre operation avlägsnades den kvarglömda klämman. Det blev inga konsekvenser för patienten.

Trots att rutinerna för instrumentkontroll följdes glömdes klämman på grund av ett nödvändigt avsteg från rutinerna.

Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?