Solnedgång över havet i Blekinge skärgård.

Lex Maria om två separata fallolyckor

Två äldre patienter har fallit olyckligt under vårdtiden. Båda två fick höftfrakturer på grund av fallen.

Patienterna föll trots att personalen vidtog åtgärder för att förhindra fall. Region Blekinge anmäler fallen som inträffade under vår och tidig sommar till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?