Solbedgång över Blekinge skärgård

Lex Maria om allvarlig infektion

En äldre patient som har vårdats på Blekingesjukhuset tidigare i år drabbades av en allvarlig infektion. En nål för provtagning och läkemedelstillförsel misstänktes vara bidragande orsak.

Vid kontroll av nålen upptäcktes inga tecken på infektion. Nålen har dock suttit kvar i patienten längre än rekommenderas.

Patienten återhämtade sig helt efter infektionen och kunde åka hem efter avslutad behandling.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?