Region Blekinges logotyp i vit fäg. I bakgrunden träd med höstfärgade löv i en skog

Lex Maria om allvarlig infektion

En äldre patient som har vårdats på Blekingesjukhuset tidigare i år drabbades av en allvarlig infektion. Patienten fick snabb behandling och infektionen blev inte så allvarlig som den kunde ha blivit.

Orsaken till infektionen misstänks vara en nål för läkemedeltillförsel och provtagning. Utredning visade att rutinerna kring skötsel och tillsyn av nålen har brustit.

Patienten kunde fortsätta behandlas för sin allvarliga grundsjukdom och skrevs efter en tid ut från sjukhuset.

Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?