Bild på solnedgång i Blekinge skärgård. Region Blekinges logotyp i vit i nedre högra hörnet.

Lex Maria om bristande kommunikation

En patient som äter blodförtunnande medicin drabbades av akut blödning. Den akuta handläggningen fungerade bra. När patienten skulle återgå till sin ursprungliga medicinering brast kommunikationen med ansvariga för denna. Det ledde till att det uppstod en komplikation som krävde operation.

Patienten har återhämtat sig och behandlas fortfarande för sin grundsjukdom. Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?