Solnedgång i vassen. Region Blekinges logotyp i vit i bilden

Lex Maria om förväxling av patienter

Två patienter på Blekingesjukhuset med liknande hjärtrytmstöringar förväxlades i samband med service av hjärtövervakningsutrustning. Felet upptäcktes först när den ena patienten kopplades bort för att åka hem. Ingen av patienterna drabbades av skada på grund av det inträffade.

Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?