Bild på höstfärgade löv i skog. Region Blekinges logotyp mitt på bilden i vit färg

Lex Maria om försenad diagnos och behandling

En läkare ordinerade njurfunktionsprover vid ett hembesök. Provresultaten visade kraftigt försämrad njurfunktion. Läkaren signerade svaret, men följde aldrig upp med behandling.

Patientens njurfunktion fortsatte att försämras och fick läggas in akut. Hen återhämtade sig efter behandling och kunde skrivas ut.

Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?