Bild på vass i solnedgång. Region Blekinges logotyp i nedre högra hörnet

Lex Maria om felaktig mätutrustning för blodsocker

En patient med diabetes, som behandlades med insulin, fördes till akuten med alldeles för höga blodsockernivåer. Den mätutrustning som patienten använde hemma visade fel värden.

Tillverkaren av utrustningen har meddelats. Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?