Solnedgånf i Blekinge skärgård. Region Blekinges logotyp i högra nedre hörnet.

Lex Maria om tre patienter som drabbades av allvarlig infektion

Tre patienter på Blekingesjukhuset har drabbats av en allvarlig infektion. Hantering av nål för provtagning och läkemedelstillförsel misstänks vara orsaken.

Patienternas nålar har suttit kvar längre än vad som rekommenderas. Alla tre patienter har återhämtat sig och åkte hem efter behandling. Region Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?