Region Blekinges logotyp med bild på vass med en vårdbyggnad i bakgrunden

Lex Maria om fel diagnos

En patient kom till akuten på grund av magbesvär. Patienten hade blindtarmsinflammation som var jättesvår diagnos att ställa utifrån patientens besvär. Det fortsätta handläggningen på akuten var otydlig och dåligt kommunicerad mellan läkare och personal.

Patienten undersöktes senare igen och blev opererad. Operationen var fri från komplikationer och patienten kunde åka hem några dagar senare. Händelsen, som kunde ha utgjort risk för allvarlig vårdskada, anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?