Region Blekinges logotyp med bild på en svan

Lex Maria om självmordsförsök 

Två patienter som fick vård inom psykiatrin försökte att begå självmord under våren 2019. Patienterna klarade sig utan några kroppsliga skador.

Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med anmälan enligt lex Maria är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?