Region Blekinges logotyp med bild på Blekinges skärgård i dimma

Lex Maria om fallskada efter operation

Region Blekinge gör en lex Maria anmälan om fallskada. En nyopererad patient tog sig ur sängen och bröt höften.

Innan operationen gjordes en bedömning att patienten inte hade någon risk för fall. Ingen ny bedömning gjordes efter operationen.

Patienten återhämtade sig och kunde åka hem efter operation av höften.

Region Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?