Lex Maria om missad kallelse

Vid en kontroll av väntelistor upptäcktes det av en tillfällighet att en patient med pacemaker inte blivit kallad till rutinkontroll på flera år.

Patienten blev kallad och efter undersökningen konstanderades det att pacemakern fungerade felfritt och att patienten mådde bra. Region Blekinge har tittat över rutiner för kallelser. Patienterna kommer framöver att följas upp på ett annat sätt än idag. Region Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?