Region Blekinges logotyp med bild på Blekinges skärgård i dimma

Lex Maria om osäkerhet kring blodsockermätare

Region Blekinge lex Maria anmäler en händelse där det rådde osäkerhet kring hur en blodsockermätare fungerat och hanterats.

Det handlar om en patient med diabetes, som fått utrustning för mätning av blodsockernivåer från Blekingesjukhuset. Utrustning för användning hemma, av patienten själv.

I samband med att patientens hälsotillstånd försämrades akut upptäckte personalen på sjukhuset att utrustningen som patienten använde angav fel värden. Patienten blev inlagd vid Blekingesjukhuset och blev snabbt bättre efter att ha fått akut vård och byte av utrustning. Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och till tillverkaren av utrustningen.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?