Lex Maria om risk för vårdskada

Region Blekinge lex Maria-anmäler en händelse då man missade att se till att en mer erfaren fanns på plats för att stötta en mindre erfaren läkare.

Den senare var en läkare som skulle ha fortsatt handledning och stöd av en mer erfaren kollega under sina jourpass. Ansvarig chef verkställde aldrig beslutet om detta. Vid nästa jourpass fanns inte den mer erfarne läkaren på plats. Istället hade denne bakjour i hemmet och kunde ringas in.

Ingen patient drabbades av någon vårdskada, men händelsen bedöms ändå ha inneburit en risk för vårdskada och anmäls därför till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hjälpte informationen på sidan dig?