Lex Maria om felmedicinering

I vintras fick ett barn som vårdades på Blekingesjukhuset dubbel dos av ett läkemedel. Läkemedlet i fråga är kraftfullt verkande, och det är därför viktigt att det doseras rätt och följs upp noggrant.

Barnet kontrollerades efter det inträffade och man kunde konstatera att det inte fått några skador.

Eftersom det fanns risk för en allvarlig vårdskada anmäler nu Region Blekinge det inträffande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?