Lex Maria om missad handskada

En person skadade sin hand i samband med idrottsutövning. Hen sökte vård på sin vårdcentral, där handen undersöktes och röntgades utan att man upptäckte någon skada.

Efter en tid kom patienten tillbaka till vårdcentralen eftersom besvären från handen inte gick över. Hen röntgades igen och man upptäckte nu en skada på handen. När man tittade på röntgenbilderna som togs vid första besöket kunde man se skadan även där. Patienten drabbades av en allvarlig vårdskada.

Region Blekinge anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?