Lex Maria om fallolycka

En äldre patient drabbades av dålig balans efter en operation för hjärnblödning. På sjukhuset gjordes en insats för att förhindra att patienten drabbades av fallolyckor. Trots det föll patienten upprepade gånger och drabbades av en skelettskada vid ett av fallen.

De upprepade fallen under tiden som patienten vårdades på sjukhuset anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?