Lex Maria om fördröjning av utredning

Vid ett besök på specialistmottagningen berättade en patient att hen även hade tarmbesvär. Det togs prover och beställdes undersökningar för att utreda tarmbesvären.

Eftersom proverna visade att patienten behövde mer utredning togs kontakt med kirurgkliniken för råd. Det dröjde ett tag innan ansvarig läkare kontaktade patienten, och det hann gå flera veckor innan nästa undersökning blev av. Region Blekinge anmäler nu fördröjning av utredning till Inspektion för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera
säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta
del av dem förbättras vården.

Region Blekinges logotyp med bild på vass i motljus
Hittade du informationen du sökte?