Region Blekinges logotyp med bild på vass med en vårdbyggnad i bakgrunden

Lex Maria om feltolkad EKG

En person ringde SOS alarm två gånger samma dag på grund av vaga symtom från bröstet och illamående. Ambulans skickades ut och man gjorde en undersökning och tog ett EKG. Ambulanspersonalen fick hjälp av en läkare för att tolka EKG och läkaren bedömde den som normal. Det bestämdes att personen inte skulle transporteras till sjukhuset.

Personen blev sämre, och sökte vård på sin vårdcentral senare samma dag. Vid en undersökning på vårdcentralen såg man att hen hade drabbats av en hjärtinfarkt som har blivit sämre. Det visade sig att EKG som togs av ambulanspersonalen hade feltolkats. Patienten fördes med ambulans till akuten på Blekingesjukhuset i Karlskrona. Tillståndet försämrades snabbt och trots akuta insatser avled patienten några timmar senare.

Det inträffade anmäls nu till Inspektion för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera
säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta
del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?