Lex Maria om missad borttagning av kateter

En patient behandlades för njurstensbesvär under vintern 2019. Som en del av behandlingen placerades en speciell urinvägskateter i urinledarna. Katetern skulle tas bort efter två till tre veckor. Den läkaren som tog bort katetern hade inte träffat patienten tidigare och missade att ta bort katetern på båda sidor. Bara katetern i den ena urinledaren togs bort.

Man upptäckte och tog bort den andra katetern några månader senare. På grund av att katetern satt kvar länge drabbades patienten av en infektion när katetern togs bort. Hen vårdades några dagar extra på sjukhuset. Händelsen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Region Blekinges logotyp med bild på vass med en vårdbyggnad i bakgrunden
Hittade du informationen du sökte?