Lex Maria om missat svar på undersökning

En patient sökte vård på sin vårdcentral för hjärtklappningsbesvär och remitterades till undersökning på sjukhuset. Undersökningen visade normal hjärtaktivitet. Drygt tio månader senare upptäckte vårdcentralen att de aldrig fått något svar på undersökningen.

Eftersom patienten hade normal hjärtaktivitet drabbades hen inte av en skada på grund av det inträffade. Region Blekinge bedömer att det inträffade kunde ha lett till en vårdskada och anmäler nu det inträffade till Inspektion för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Region Blekinges logotyp med bild på vass med en vårdbyggnad i bakgrunden
Hittade du informationen du sökte?