Lex Maria om missad borttagning av venkateter

En patient med inopererad venkateter drabbades vid jultid 2019 av infektion runt katetern. Infektionen behandlades med antibiotika och man planerade att ta bort katetern inom de närmaste veckorna.

Patientens infektion blev bättre, men hen kallades aldrig för borttagning av venkatetern. Efter en tid drabbades patienten av en ny infektion – denna gången spreds den till blodet – och behövde vårdas på sjukhuset. Katetern opererades bort och infektionen behandlades.

Rutinerna kring planerat ingrepp har brustit vilket hade kunnat leda till en allvarlig vårdskada. Region Blekinge anmäler nu det inträffade till Inspektion för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Region Blekinges logotyp med bild på vass i motljus
Hittade du informationen du sökte?