Lex Maria om fördröjd av diagnos

En patient sökte vård för symtom på hjärtinfarkt i våras och genomgick då en EKG. Resultaten av EKGn feltolkades vilket gjorde att det dröjde några dagar innan man upptäckte att patienten hade drabbats av en hjärtinfarkt.

Det var då för sent med den akuta behandling som ges tidigt och patienten fick riskförebyggande åtgärder. Patienten var tvungen att läggas in på sjukhus men kunde åka hem efter några dagar. Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?