Lex Maria om fördröjd operation

Under en rutinundersökning på Blekingesjukhuset i slutet av sommaren 2019 noterade läkaren att en patient hade en hudförändring som borde opereras bort. Ett beslut om operation togs, men patienten kallades inte till operation eftersom ingen operationsanmälan fylldes i.

Under våren 2020 uppmärksammades patientens hudförändring igen. Det visade sig då att den var av ett elakartat slag. Fördröjningen från beslut till operation bedöms som allvarlig och händelsen anmäls nu till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?