Lex Maria om missad försämring av hjärtbesvär

Region Blekinge anmäler handläggning av patient med hjärtbesvär till Inspektionen för vård och omsorg. Patienten väntade tidigare i våras på återbesök på sjukhuset och kontrollerades med nytt EKG inför besöket. Personal som träffade patienten uppfattade inte att en försämring inträtt som krävde akut vård.

När försämringen upptäcktes blev patienten inlagd och har sedan fått behandling för sina hjärtbesvär. Utredning har genomförts med förslag till förbättringar av handläggning vid liknande händelser. Utredningen skickas nu till Inspektionen för vård och omsorg.

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?