Lex Maria om trasig venkateter  

Region Blekinge anmäler en händelse då en bit av en venkateter lossnat och blivit kvar i patientens blodkärl.

Efter att venkatetern (en tunn plastslang) tagits bort upplevde patienten besvär från sitt armveck där den suttit. När besvären tilltog undersöktes området med ultraljud och det visade sig att en mindre bit av plastslangen hade lossnat och satt kvar i blodkärlet. Den lilla plastbiten kunde opereras bort under lokalbedövning och patienten återhämtade sig.

Händelsen inträffade på Blekingesjukhuset under våren och bedöms ha utgjort en risk för allvarlig vårdskada då patienten var infektionskänslig. Händelsen har utretts och anmäls nu av Region Blekinge till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?