Region Blekinges logotyp med bild på en svan

Lex Maria om förlossning med tragisk utgång

Region Blekinge lex Maria-anmäler handläggningen av en förlossning med tragisk utgång. Barnet överlevde inte de komplikationer som tillstötte.

Förlossningsarbetet var mycket smärtsamt och ansträngande för kvinnan. Övervakningsutrustningen visade inte helt normala resultat, men beslutet blev att stänga av utrustningen och låta kvinnan vila. Någon timme senare gjordes en samlad värdering av de övervakningskurvor som fanns och en akut ultraljudsundersökning gjordes. Barnet var då inte längre vid liv.

Förlossningen med den tragiska utgången skedde på Blekingesjukhuset i början av sommaren. Det inträffade har utretts och anmäls nu av Region Blekinge till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?