Region Blekinges logotyp med bild på Blekinges skärgård i dimma

Lex Maria om missad blodbrist

Region Blekinge anmäler en händelse då en patients låga blodvärde ledde till allvarlig påverkan på dennes hjärta.

En patient med andfåddhet och bröstsmärtor sökte vård på sin vårdcentral, där det togs blodprover som visade på blodbrist och man inledde behandling för detta. Patienten hörde av sig igen några dagar senare och mådde då sämre med akuta besvär som talade för påverkan på hjärtat. Besvären från hjärtat hängde ihop med blodbristen. Det gjordes försök till behandling, men några timmar efter genomförd behandling avled patienten.

Händelsekedjan från första kontakten med vårdcentralen till fortsatt akut behandling har utretts och Region Blekinge har beslutat att skicka utredningen som en anmälan enligt lex Maria till Ivo.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?