Lex Maria om kortisonbehandling

Region Blekinge lex Maria-anmäler att man inte upptäckte mild diabetes hos en cancerpatient som sökte vård för smärta. Patienten, som ordinerades kortison, blev livshotande sjuk och avled.

Kortisonbehandlingen, som var tänkt för en kortare tid, fungerade bra mot smärtan och förlängdes därför. Den påverkade patientens blodsockernivåer på ett allvarligt sätt. Patienten blev akut och livshotande sjuk och avled kort tid efter ankomsten till sjukhuset.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?