Lex Maria om fördröjning av omhändertagande

Region Blekinge lex Maria-anmäler att omhändertagandet av en patient med hjärtbesvär kunde hanterats mer skyndsamt.

Det var under sensommaren som en patient som sökte vård för hjärtbesvär råkade ut för en undvikbar fördröjning som utgjorde en risk för allvarligt vårdskada.

Patienten kunde skrivas ut efter behandling.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?