Region Blekinges logotyp med bild på en svan

Lex Maria om fallolycka

Region Blekinge har utrett och anmäler nu en fallolycka på en vårdavdelning till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Det var under vårdtiden på sjukhuset som den äldre patienten föll och slog i huvudet så olyckligt att hen senare avled. Utredningen föreslår åtgärder för att stärka det förebyggande arbetet kring patienter med fallrisk på avdelningen.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?