Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om kränkande behandling

Under perioden hösten 2018 till våren 2020 betedde sig en personal inom den psykiatriska verksamheten på ett oprofessionellt och kränkande sätt emot en patient som vårdades inom den psykiatriska verksamheten.

Detta beteende orsakade patienten ett stort ökat lidande vilket också medförde kraftigt förlängd psykiatrisk slutenvård. Personalen är arbetsbefriad sedan detta beteende upptäcktes och det pågår en arbetsrättslig process.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?