Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om försenat återbesök

En patient fick vänta 6 månader längre än planerat på sitt återbesök. Region Blekinge anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Patienten skulle kallats under hösten 2019 för kontroll efter sin cancerbehandling, detta enligt vårdprogram och den anteckning som finns i patientens journal. Återbesöket blev av oklar anledning av först under våren 2020, 6 månader senare än planerat.

Vid återbesöket hade patientens cancer spritt sig till andra organ. Det har inte helt gått att hitta orsaken till fördröjningen, trots att det har utretts. Efter händelsen har det skapats rutiner för en säkrare överrapportering mellan olika sektioner på den berörda kliniken.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?