Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om försenad undersökning

Omprioriteringar till följd av covid-19-pandemin gjorde att en redan fördröjd undersökning försenades ytterligare. När patienten väl blev undersökt många månader senare än planerat konstaterades det att hen hade cancer.

Undersökningen skulle ha utförts i december 2019. I mars 2020 innebar covid-19-pandemin nya prioriteringar med hänsyn till risk för smitta och då var patienten fortfarande inte kallad. Patienten blev undersökt först i september 2020.

Det inträffade anmäls nu av Region Blekinge till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) enligt lex Maria.

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?