Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Lex Maria om missad hjärtinfarkt

En patient sökte vård på sin vårdcentral och hade då haft problem med andfåddhet i en veckas tid, framför allt besvär vid ansträngning. Det görs en läkarundersökning med blodprover och undersökning av hjärtaktiviteten (EKG).

Det uppmärksammades däremot inte att det fanns nytillkomna EKG-förändringar som tydde på att patienten nyligen hade haft en hjärtinfarkt. Detta framkommer vid patientens nästa kontakt med vården då rätt diagnos ställs och behandling inleds.

Här fanns risk för allvarlig vårdskada och därför har Region Blekinge gjort en utredning enligt lex Maria och anmäler detta till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

Anmäls för att lära av misstagen

Anmälan enligt lex Maria är en del av patientsäkerhetslagen och innebär att vårdgivare ska anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Anmälan sker till Inspektionen för vård och omsorg och syftet är att garantera säker vård och god vårdkvalitet. Genom att lära av misstagen och låta andra ta del av dem förbättras vården.

Hittade du informationen du sökte?